top of page

Een instrument om gezondheid van kantoor en welbevinden van gebruikers te optimaliseren

Gebaseerd op objectieve sensor data en beleving van medewerkers. Resulteert in toename van  productiviteit en lager ziekteverzuim. 

Gezonde gebouwen platform

Continue monitoring

  • Binnenklimaat

  • Akoestiek

  • Licht

  • Bezetting

Werknemer beleving & welbevinden

Visualisaties

Data analyse & rapport

  • Office Health Index

Verbeteringen

  • GBS, herhuisvesting, planten

  • Persoonlijke controle

healthy offices

HOE GEZOND IS UW KANTOOR?

We bieden het Healthy Building OfficeVitae Platform voor geselecteerde onderzoeksprojecten. Zakelijke klanten kunnen zich aanmelden bij het Dataplatform Binnenklimaat Techniek om hun binnenklimaat te monitoren en certificeren. Via deze link is een beschrijving van het dataplatform en de medewerkers in te zien.

bottom of page